Case: Let’s Shake Hands - Yhteistyöhanke Ukrainan lasten auttamiseksi

Sosiaalinen media Teknologia Hakukoneoptimointi
6 min. lukuaika

Haluamme kiittää Daniliants Venturesia heidän osallisuudestaan vapaaehtoisprojektissamme 'Let’s Shake Hands', joka auttaa Ukrainan lapsia tarjoamalle heille tietoa ilmaiseksi, heidän sijainnistaan riippumatta. Daniliants Ventures on korvaamaton ja tärkein markkinointikumppanimme ja tukijamme verkkosivuston kehittämisessä ja toteuttamisessa, projektin edistämisessä ja uusien käyttäjien tuomisessa alustallemme. Tämän vuoksi, ottaen huomioon että Let’s Shake Hands on vapaaehtoishanke, haluamme kiittää koko Daniliants Ventures -tiimiä heidän avustaan upean mission toteuttamisessa ja ukrainalaisten lasten auttamisessa vaikeina aikoina, jolloin he sitä eniten tarvitsevat. Kiitos!

Vira Grytsai Vira Grytsai
Vira Grytsai
Project manager, Let’s Shake Hands

Erityisesti näinä aikoina ihmiset tarvitsevat hyviä tekoja, ja tämän vuoksi Let’s Shake Hands -projekti on ollut meille erityisen tärkeä. Let’s Shake Hands on merkityksellinen ja sosiaalisesti tärkeä hanke, jossa meillä on ollut kunnia olla osallisena.

Aloitimme vapaaehtoispohjaisen yhteistyön Let’s Shake Hands -nimisen startup-yrityksen kanssa huhtikuussa 2022. Meidän tehtävänämme hankkeessa on ollut digitaalinen markkinointi: kattavan markkinointistrategian luominen ja toteuttaminen, sekä toimintasuunnitelman kehittäminen tietoisuuden lisäämiseksi auttamisen tärkeydestä. Projektia on työstetty yhdessä kansainvälisen ulkoistamisyritys Iccuracyn kanssa, jonka vastuulla on ollut hankkeen tekninen toteutus.

Let's Shake Hands on ilmainen alusta, joka yhdistää vapaaehtoiset tutorit ukrainalaisten lasten kanssa. Tarkoitus on tarjota ukrainalaisille lapsille ja nuorille tukea niin kouluaineiden tai vieraan kielen opiskelussa kuin vieraaseen maahan kotiutumisessakin.

Koko hankkeen käynnisti aloite ukrainalaisen perheen pojalta, joka on opiskellut Isossa-Britanniassa useita vuosia, mutta tuntee vahvaa myötätuntoa ja huolta vertaisistaan Ukrainassa. Hän halusi tukea ja auttaa muita ukrainalaisia lapsia - niitä, jotka ovat jääneet Ukrainaan, ja niitä, jotka elävät nyt pakolaisina - vaikeina aikoina.

Alustan markkinakartoitus

Kaikki alkoi markkinakartoituksella, eli palvelun markkinasoveltuvuuden testaamisella . Ensimmäinen askel oli luoda MVP (Minimum Viable Product), joka karkeasti käännettynä tarkoittaa pienintä julkaisukelpoista tuotetta. MVP käsitti verkkosivuston ja Telegramn Botin . Daniliants Venturesin tehtävänä oli sivuston ja logon suunnittelu, ja botin toteutuksesta vastasi Iccuracy .

Website and Telegram Bot

Teknisen toteutuksen jälkeen me Daniliants Venturesilla tuotimme sisältöä kolmella eri kielellä (englanti, ukraina ja venäjä) sekä verkkosivustolle että Telegram-botille. Alusta, ja samoin koko palvelu, on aina ollut täysin ilmainen, jotta voimme varmistaa että kaikilla ukrainalaisilla lapsilla on mahdollisuus sen käyttöön.

Telegram Bot yhdisti lapset ja tutorit

Telegram Bot on pieni ohjelma, joka toimii hosting-palvelimelta käyttäen Telegramin ohjelmointirajapintaa (API). Botin avulla sekä lapset että vapaaehtoiset tutorit voivat rekisteröityä palvelun käyttäjiksi, ja samalla bot toimi myös vapaaehtoisten tutoreiden ja lasten yhdistämisessä.

Telegram Bot toimii kaikkien Telegram Messenger -yhteensopivien käyttöjärjestelmien, laitteiden ja selainten kanssa. Kuka tahansa, jolla on teknistä koodausosaamista, voi luoda Telegram Botteja räätälöidyillä toiminnoilla ja ominaisuuksilla.

Botti on yhteydessä Telegramin palvelimeen, ja kun käyttäjä lähettää viestin botille, Telegram vastaanottaa viestin tiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Näin ollen käyttäjä voi yksinkertaisen käyttöliittymän avulla pyytää toimintoja ja kommunikoida botin kanssa Telegramissa.

Siinä kaikki teknisestä puolesta, joka kuulostaa muuten paljon monimutkaisemmalta kuin se oikeasti on. Telegram Bot sopi täydellisesti MVP-versioon, koska se saatiin nopeasti käyttöön palvelun testaamiseksi .

Kysyntä palvelulle oli merkittävää

MVP otettiin käyttöön jotta nähtäisiin oliko palvelulle kysyntää. Ja vastaus oli KYLLÄ, kysyntää löytyi.

Kävi heti selväksi että palvelu oli aivan omaa luokkaansa ja se otettiin vastaan avosylin . Valtava määrä lapsia ja nuoria rekisteröityi palveluun, ja merkittävä määrä tutoreita liittyi mukaan. Rekisteröityminen tapahtui Telegram Botin kautta, jossa lapsi ilmoittautui tarvitsemalleen tunnille.

MVP-vaiheessa huomattiin että palvelulle oli varmasti kysyntää. Heti kun soveltuvuus markkinoille varmistui, aloitimme markkinoinnin skaalaamisen.

Laajemmille markkinoille

Seuraavaksi oli aika laajentaa markkinointia. Saadaksemme lisää käyttäjiä botille ja palvelulle, ja lisätäksemme brändin tunnettuutta, loimme markkinointistrategian markkinoinnin tehostamisen tavoitteella. Strategia pantiin käytäntöön toimintasuunnitelman avulla, ja sitä tarkastelemme yksityiskohtaisemmin seuraavaksi.

Ensin loimme Facebookiin ja Instagramiin sosiaalisen median tilit, joille tuotamme edelleen viikottain uusia luovia sisältöjä. Olimme myös osallisina sosiaalisen median suunnittelussa , sillä suunnittelimme alla näkyvän visuaalisen ilmeen Instagram-tilille.

scale marketing

Jotta voisimme myös mitata markkinoinnin toimenpiteitä, otimme käyttöön Google Analyticsin, Microsoft Clarityn, Google Search Consolen, ja Facebook Pixelin , ja asetimme tarvittavat konversioseurannat.

Markkinointisuunnitelma koostui useista keinoista ja kanavista: maksetusta mainonnasta sosiaalisessa mediassa, Google Adsista, vaikuttajamarkkinoinnista, mainonnasta Telegramissa, vertaisviestinnästä, kilpailujen järjestämisestä ja PR:stä (mukaan lukien vapaaehtoiskeskuksia, opetusministeriöitä, yliopistoja, suojelusjärjestöjä Englannissa, ukrainalaisia kouluja, eurooppalaisia konsulaatteja jne.).

Maksetun liikenteen lisäksi tehtiin töitä hakukoneoptimoinnin puolella sivuston orgaanisen käyttäjäkunnan kasvattamiseksi . Maksimoidaksemme sivuston näkyvyyden ja mainonnan onnistumisen laskeutumissivua optimoitiin hakukoneystävällisemmäksi.

Muutaman kuukauden kuluttua lanseerauksesta suoritimme kyselyn Telegram Botin käyttäjille, jotta voisimme paremmin ymmärtää yleisöä ja parantaa botin toiminnallisuutta.

Kuten tiedämme, digitaalisen markkinoinnin etu on monikanavaisuus, joten sukelletaanpa toteuttamiimme markkinointitoimiin syvemmin.

Facebook Ads

Tavoitteenamme oli lisätä liikennettä sivustolle, joten loimme kaksi Facebook-mainoskampanjaa seuraavilla kohderyhmillä:

Liikennekampanja tutoreille

Mainoskampanja potentiaalisille tutoreille sisälsi kaksi mainosryhmää:

Ryhmä 1: Ammatinharjoittajina toimivat tutorit, opettajat Ukrainasta ja Euroopan maista, jotka ovat valmiita toimimaan vapaaehtoisina tutoreina ukrainalaisille lapsille.

Ryhmä 2: Lukio- ja korkeakouluopiskelijat, jotka ovat halukkaita auttamaan lapsia sopeutumaan kouluun uudessa maassa tai tukemaan heitä muilla tavoin.

Esimerkkejä näistä mainoksista alla.

Traffic campaign to attract tutors

Liikennekampanja oppilaille

Tämän kampanjan kohderyhmänä olivat Ukrainassa tai muualla Euroopassa asuvat ukrainalaislasten vanhemmat. Mainosesimerkkejä alla.

Traffic campaign to attract students

Google Ads

Googlen Adsissä käynnistimme hakukampanjan, Youtube-kampanjan sekä Performance Max -kampanjan , joka on tuorein lisäys Google Adsin mainosperheessä.

Hakukampanjalla pyrimme tavoittamaan opiskelijoita käyttämällä olennaisia avainsanoja (esimerkiksi englannin tukiopetusta, kielten tukiopetus, ja koulun oppiaineet).

Lisäksi käynnistimme YouTube-kampanjan, jolla pyrittiin tavoittamaan ja tuomaan alustalle potentiaalisia tutoreita kyseisen videoplatformin avulla.

YouTube campaign

Katso koko video täältä .

Kirsikkana markkinointikakun päällä oli Performance Max -kampanja, joka käynnistettiin oppilaiden tavoittamiseksi. Tekoälyä hyödyntäen Performance Max maksimoi konversiot optimoimalla hintatarjouksia.

Uuden kampanjatyypin avulla mainokset voivat näkyä kaikilla Googlen hallinnoimilla alustoilla. Tämä tarkoittaa, että mainokset näytetään ensisijaisesti ihmisille, joilla on korkein todennäköisyys klikata mainosta ja vierailla verkkosivustolla.

Piirustuskilpailu ukrainalaisille lapsille

Yhdessä projektin perustajien kanssa järjestimme Instagramissa kuukauden mittaisen piirustuskilpailun ukrainalaisille lapsille.

Drawing Contest

Saadaksemme osallistujia kilpailuun, käynnistimme sosiaalisen median kampanjan. Kampanjan kohdeyleisönä olivat vanhemmat, jotka asuvat Ukrainassa tai muualla Euroopassa (maissa, joissa on paljon pakolaisia). Sekä piirustuskilpailun voittajat että osallistujat saivat Daniliants Venturesin suunnittelemat sertifikaatit.

social media campaign

drawing contest competition

Markkinoinnin tuloksia

Katsotaan seuraavaksi markkinointiponnistelujemme yleisiä tuloksia. Tulokset perustuvat dataan, jota on kerätty huhtikuusta 2022 lähtien. Kampanjoita käynnistettiin huhtikuusta heinäkuun alkuun.

General Results

Onnistuimme saamaan 14 076 käyttäjää Telegram-botille. Näistä käyttäjistä 10 742 ovat opiskelijoita ja 3 334 tutoreita.

Käyttäjistä 8 465 rekisteröityi palveluun (7 523 opiskelijaa ja 942 tutoria). Telegram-botilla on 3 332 aktiivista käyttäjää , joista 2 405 ovat opiskelijoita ja 927 tutoreita.

conversion data

Rekisteröityneen käyttäjän hinnaksi tuli 0,45 € / käyttäjä . Palveluun saapuneiden käyttäjien konversioaste oli 23,6 % ja rekisteröityneiden käyttäjien konversioaste 14,2 % .

Traffic and followers

Vaikka sosiaalisen median seuraajien kasvattaminen ei ollut tavoitteena, mainostaminen tuotti positiivisia tuloksia myös seuraajaluvuissa. Maksetun mainonnan avulla tilien seuraajien määrä nousi niin Facebookissa kuin Instagramissakin. Instagramissa Let’s Shake Hands - tilillä on 2 135 (now 4 750) seuraajaa ja projektin Facebook-tilillä on tällä hetkellä 1 030 seuraajaa (now 2 641).

Mainitsemisen arvoinen luku on myös verkkosivuston kokonaisliikenne, 59 743 (81 219) käyttäjää.

Palvelun seuraava vaihe

Jotta Let’s Shake Hands voi jatkaa menestyksekästä toimintaansa, palvelulle on haettu rahoitusta . Palvelu todennäköisesti muuttuu niin, että rahoittajien avulla voimme alkaa tukea oikeita opettajia Ukrainassa, toisin sanoen maksaa heille palkkaa.

Let’s Shake Hands on merkityksellinen nyt ja tulevaisuudessa, mikä ilmenee siitä, että Ukrainan opetusministeriö on tunnustanut projektin . Heidän mukaansa palvelu on aidosti innovatiivinen ja valtava apu ukrainalaisille lapsille ja yhteiskunnalle.

Telegram Botista mobiilisovellukseksi

Seuraava vaihe vaatii myös tehokkaampia työkaluja. Telegram Bot muutetaan mobiilisovellukseksi , joka on parhaillaan testausvaiheessa. Olimme vastuussa mobiilisovelluksen käyttöliittymän ja käyttökokemuksen (UI/UX) designista, mikä määrittelee käyttöliittymän toimintojen ja elementtien rakenteen sekä visuaalisen ilmeen.

Telegram Bot to Mobile App

Yhteistyö jatkuu

Projekti on ollut ja tulee aina olemaan erityisen lähellä sydäntämme. Yhteistyömme Let’s Shake Handsin kanssa on toiminut saumattomasti ja tulokset puhuvat puolestaan.

Olemme erittäin ylpeitä koko hankkeesta ja sen merkityksestä, erityisesti niille lapsille, joille perinteinen opiskelu on tällä hetkellä vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Jos tarvitset apua markkinoinnin laajentamisessa tai haluat varmistaa, että alustallesi tai palvelullesi on kysyntää, ota yhteyttä . Tehdään yhdessä merkityksellisiä asioita.

Jaa: