Hakukoneoptimointi 2023: Parhaat vinkit ja strategiat

Hakukoneoptimointi

Johanna Huhtanen

10 min. lukuaika

Mitä on hakukoneoptimointi ja miksi se on tärkeää? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Kuka sitä tekee ja mitä se maksaa? Mitä eroa on hakukoneoptimoinnilla ja hakukonemainonnalla? Jos etsit vastausta näihin kysymyksiin, tai jos SEO, alt tekstit, Google Site Ranking, ROI ja meta descriptionit mietityttävät, olet tullut oikeaan paikkaan.

Tämä pieni SEO Opas tarjoaa vastauksia useimpiin hakukoneoptimointikysymyksiin, ja on hyödyksi kaikille hakukoneoptimoinnista kiinnostuneille, joten tervetuloa sukeltamaan syvemmälle SEOon, olit sitten verkkokaupan ammattilainen, markkinoinnin aloittelija, WordPress guru, tai mitä vaan siltä väliltä.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on yksinkertaisesti prosessi, jolla parannetaan verkkosivuston tai yksittäisen verkkosivun näkyvyyttä ja sijoitusta (Ranking) hakukoneiden, kuten Google ja Bing, hakutuloksissa.

Tavoitteena hakukoneoptimoinnissa on saada lisää kävijöitä sivustolle, sitouttaa heidät paremmin ja kasvattaa sivuston myyntiä, liikennettä tai mainosklikkauksia. Yksinkertaista, eikö?

Korkeimmissakin tavoitteissa lähdetään liikkeelle rakentamalla vankka perusta, ja hakukoneoptimoinnin perusteet voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: Sisältö, Avainsanat, ja Tekninen SEO.

Kuvattuna yksinkertaiset hakukoneoptimoinnin rattaat: sisältö, avainsanat ja tekninen SEO

Sisältö

Verkkosivuston sisältö on yksi tärkeimmistä tekijöistä hakukoneoptimoinnissa. Sisällön optimoinnissa keskitytään tuottamaan sivustolle laadukasta ja arvokasta sisältöä, joka vastaa käyttäjien kysymyksiin ja tarpeisiin. Laadukas sisältö auttaa houkuttelemaan käyttäjiä ja pitämään heidät sivustollasi pidempään . Parhaan tuloksen saavuttamiseksi:

 • Käytä helposti ymmärrettävää ja selkeää kieltä.
 • Jaa teksti useisiin kappaleisiin, jotta se olisi helppolukuista.
 • Käytä otsikoita (H1, H2) jäsentelemään ja korostamaan sisällön tärkeitä osia.
 • Hyödynnä kuvien ja muiden visuaalisten elementtien apua sisällön tukemiseen.

Avainsanat

Avainsanat ovat sanoja ja lauseita, joilla yleisö etsii haluamaansa sisältöä hakukoneista. Avainsanojen avulla kerrot hakukoneelle mitä verkkosivusi sisältö käsittelee, ja vastaako se käyttäjän tarpeeseen. Näin käytät avainsanoja tehokkaasti:

 • Tee avainsanatutkimus löytääksesi tarpeitasi vastaavat avainsanat.
 • Sijoita avainsanat luontevasti sisältöön ilman ylilyöntejä (ns. Keyword Stuffing, eli avainsanatäyttö).
 • Hyödynnä avainsanoja myös otsikoissa (H1, H2).

Tekninen SEO

Tekninen SEO tarkoittaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että hakukoneet voivat lukea ja indeksoida sivuston sisällön tehokkaasti. Teknisessä hakukoneoptimoinnissa tarkastellaan sivuston rakennetta, nopeutta ja saavutettavuutta , ja tarvittaessa korjataan näihin liittyviä puutteita. Tekninen optimointi voi parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä, sillä:

 • Optimoitu URL-rakenne selkeyttää verkkosivuston hierarkiaa ja helpottaa indeksointia.
 • Nopea latausaika parantaa käyttäjäkokemusta ja vähentää poistumisprosenttia (Bounce Rate).
 • Responsiivinen suunnittelu mahdollistaa helpon käyttökokemuksen eri laitteilla.

Seuraamalla näitä hakukoneoptimoinnin perusperiaatteita, voit parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä ja saavuttaa parempia tuloksia hakukoneissa. Muista kuitenkin, että hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi , joka vaatii aikaa ja panostusta.

Hakukoneoptimoinnin strategiat

Seuraavaksi tutustumme sisäisen ja ulkoisen optimoinnin strategioihin, eli On-site SEO:on ja Off-site SEO:on, ja niiden merkitykseen sivuston hakutuloksissa sijoittumiseen.

Sisäinen hakukoneoptimointi keskittyy verkkosivuston sisältöön, avainsanoihin ja teknisiin seikkoihin, kun taas ulkoinen hakukoneoptimointi puolestaan korostaa linkkien rakentamista, sosiaalisen median läsnäoloa ja brändin tunnettavuutta. Ymmärtämällä näiden strategioiden merkityksen voimme parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja houkutella enemmän kävijöitä sivustolle.

Hakukoneoptimoinnin strategioita ovat sisäisen ja ulkoisen SEOn eri osa-alueet

Sisäinen hakukoneoptimointi

Sisäinen hakukoneoptimointi käsitteenä sisältää oppaassa jo aiemmin tarkastellut tekijät, eli sisällön, avainsanat ja teknisen optimoinnin.

Sisältö : Laadukas ja ainutlaatuinen sisältö houkuttelee käyttäjiä ja auttaa sivustoa nousemaan hakukoneiden tuloksissa. Hyvä sisältö vastaa käyttäjien kysymyksiin, tarjoaa tietoa aiheesta ja sisältää relevantteja avainsanoja.

Avainsanat : Avainsanat ovat sanoja ja lauseita, joita käyttäjät hakevat tietoa etsiessään. Avainsanatutkimus auttaa ymmärtämään, mitkä sanat ovat tärkeitä kohderyhmälle, ja mitä sanoja tulisi käyttää sisällössä ja metatiedoissa (SEO Title ja Meta Description).

Tekniset seikat , kuten sivuston nopeus, responsiivisuus ja selkeä rakenne, vaikuttavat hakukoneoptimointiin. Verkkosivuston tulisi olla nopea, mobiililaitteilla toimiva ja helppo navigoida.

Ulkoinen hakukoneoptimointi

Ulkoinen hakukoneoptimointi keskittyy sivuston hakukonesijoitukseen vaikuttaviin verkkosivuston ulkopuolisiin tekijöihin. Näitä ovat linkkien rakentaminen (Link Building), sosiaalisen median läsnäolo ja brändin tunnettuus.

Linkkien rakentaminen : Hakukoneet pitävät korkealaatuisia ja relevantteja linkkejä tärkeänä indikaattorina sivuston arvosta. Linkkien rakentaminen tarkoittaa sitä, että sivustolle saadaan laadukkaita linkkejä toisilta sivustoilta. Hyviä tapoja rakentaa linkkejä ovat esimerkiksi yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa, vierasbloggaus ja sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median läsnäolo : Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook, Twitter ja LinkedIn, tarjoavat mahdollisuuksia jakaa sisältöä ja saada näkyvyyttä. Aktiivinen sosiaalisen median läsnäolo auttaa houkuttelemaan kävijöitä sivustolle ja parantaa hakukonenäkyvyyttä.

Brändin tunnettuus : Vahva brändi, joka nauttii laajaa tunnettuutta, voi houkutella enemmän kävijöitä sivustolle ja parantaa hakukonenäkyvyyttä. Tunnustettu brändi herättää luottamusta käyttäjissä ja erottuu kilpailijoista. Brändin tunnettuuden kasvattaminen vaatii aktiivista brändinrakennustyötä, kuten markkinointitoimenpiteitä ja brändiviestintää, ja tähän panostamalla voidaan vahvistaa sivuston asemaa ja saavuttaa parempia tuloksia hakutuloksissa.

Hakukoneoptimoinnin tärkeät työkalut

Hakukoneoptimoinnin työkalut ovat avainasemassa kun tavoitellaan sivuston näkyvyyden parantamista ja työkaluissa on paljon valikoimaa niin avainsanatutkimuksiin kuin teknisen suoriutumisen tarkasteluunkin. Osa työkaluista on ilmaisia, osa maksullisia, ja osasta tarjolla on rajoitettuja ilmaisversioita tai kokeilujaksoja. Tällä kertaa keskitymme kahteen tärkeään, ja ilmaiseen, hakukoneoptimoinnin työkaluun: Google Search Console ja Google Analytics .

Esittelyssä kuvankaappaukset hakukoneoptimoinnin tärkeistä työkaluista: Google Analyticsistä ja Google Search Consolesta

Google Search Console

Google Search Console on yksi hakukoneoptimoinnin tärkeimmistä työkaluista, sillä se tarjoaa arvokasta tietoa sivuston suorituskyvystä, auttaa parantamaan teknistä hakukoneystävällisyyttä ja tarjoaa työkaluja avainsanatutkimukseen ja sisällön optimointiin. Google Search Consolen avulla voit:

 • Seurata hakukonenäkyvyyttä: Voit tarkkailla sivustosi näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja tunnistaa parhaiten suoriutuvat avainsanat.
 • Havaita indeksointiongelmat : Voit tarkistaa sivustosi indeksointitilanteen ja tunnistaa mahdolliset sivuston näkyvyyteen vaikuttavat ongelmat.
 • Hallita sivustokarttoja : Voit lisätä ja tarkistaa sivustokarttoja (Site Maps), jotka auttavat hakukoneita löytämään ja indeksoimaan sivustosi sisällön.
 • Analysoida linkkejä : Voit selvittää mitkä ulkopuoliset verkkosivustot linkittävät sivustollesi ja mitkä sisäiset linkit ovat tehokkaimpia.

Google Analytics

Google Analytics on toinen keskeinen työkalu hakukoneoptimoinnissa. Sen avulla voidaan kerätä ja analysoida verkkosivuston käyttäjädataa, kuten:

 • Kävijäliikennettä : Seuraa kävijämääriä ja käyttäjien käyttäytymistä sivustollasi.
 • Käyttäjien lähteitä : Selvitä, mistä käyttäjät tulevat sivustollesi, olipa kyseessä suora liikenne, hakukoneet, viittaavat sivustot tai sosiaalisen median alustat.
 • Käyttäjien vuorovaikutusta : Tarkkaile käyttäjien käsitystä sivustostasi, kuten käyttöastetta, poistumisprosenttia ja keskimääräistö istunnon kestoa.

Google Analyticsissä voit myös analysoida yksittäisten sivujen suorituskykyä ja tunnistaa sivut, jotka vaativat parannuksia hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

Yhdistämällä Google Search Consolen ja Google Analyticsin käytön voit saada kattavan kuvan verkkosivustosi hakukoneoptimoinnin tilasta ja kehittää tehokasta strategiaa sen parantamiseksi. Nämä kaksi työkalua tarjoavat tärkeää dataa, jonka avulla voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä SEOn ja sisällön kehittämisen suhteen.

Hakukoneoptimoinnin hyödyt

Hakukoneoptimoinnilla on erilaisille verkkokaupoille ja sivustoille monia merkittäviä etuja, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti verkkosivuston suorituskykyyn ja myös myyntiin. Sijoittamalla aikaa ja resursseja hakukoneoptimointiin, voit saavuttaa pitkäaikaisia ja kestäviä tuloksia. Hakukoneoptimoinnin hyötyjä ovat mm. liikenteen ja myynnin kasvu, parempi sijoitus hakutuloksissa, käyttäjäystävällisyys ja kustannustehokkuus

Sijoitus hakutuloksissa

Hakukoneoptimointi auttaa sivustoa sijoittumaan korkeammalle hakutuloksissa. Korkea sijoitus hakukoneissa tarkoittaa, että sivustosi näkyy kärjessä, kun ihmiset hakevat tiettyjä hakusanoja esimerkiksi Googlesta. Tämä tekee sivustostasi helpommin löydettävän potentiaalisille asiakkaille.

Käyttäjäystävällisyys

Hakukoneoptimointi edistää sivuston käyttäjäystävällisyyttä ja parantaa käyttäjäkokemusta. Optimoidut sivustot latautuvat nopeammin, ovat helppokäyttöisiä ja tarjoavat tarkoituksenmukaista ja laadukasta sisältöä. Hyvä käyttäjäkokemus johtaa alhaisempaan poistumisprosenttiin ja parempaan sitoutumiseen sivustolla.

Liikenteen kasvu

SEOn avulla voit kasvattaa erityisesti verkkosivustosi orgaanista liikennettä, mikä tarkoittaa lisääntyneitä kävijöitä ilman mainonnan kuluja. Orgaaninen liikenne tarkoittaa kävijöitä, jotka löytävät sivustosi hakukoneiden kautta ilman mainontaa. Orgaaninen liikenne on usein laadukasta ja sitoutunutta liikennettä, joka voi johtaa korkeampaan konversioprosenttiin ja liiketoiminnan kasvuun.

 • Konversioprosentti : Hakukoneoptimoinnin avulla voidaan parantaa kävijöiden konversioprosenttia, eli kuinka moni sivuston kävijöistä muuttuu ostaviksi asiakkaiksi.

Myynnin kasvu

Kun sivustosi saa enemmän liikennettä, kävijöillä on enemmän mahdollisuuksia tutustua tuotteisiisi tai palveluihisi ja tehdä ostoksia. Parantamalla konversioprosenttia hakukoneoptimoinnin avulla voit myös lisätä myyntiä.

Kustannustehokkuus

Hakukoneoptimointi tarjoaa kustannustehokkaan tavan houkutella liikennettä sivustolle. Kun sijoitut korkeammalle hakutuloksissa, et maksa klikkauksista kuten maksetussa mainonnassa. Pitkällä aikavälillä hakukoneoptimointi voi säästää merkittävästi mainosbudjettia.

Parhaat käytännöt hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää ottaa huomioon erilaisia tekijöitä, jotta sivustosi saa parhaan mahdollisen näkyvyyden hakukoneissa. Tällaisia osa-alueita ovat esimerkiksi sivustorakenne ja sivuston nopeus. OmaAsunto on erinomainen esimerkki SEO:lle optimoidusta verkkosivustosta.

Sivustorakenne

Hyvä sivustorakenne on keskeinen osa hakukoneoptimointia. Sivustorakenteen kehittämisessä kannattaa huomioida:

 • Navigointi: Selkeä, helppokäyttöinen ja looginen navigointi helpottaa käyttäjiä löytämään tarvitsemansa tiedot nopeasti. Tämä lisää myös sivuston käytettävyyttä.
 • URL-rakenne: Hyvin suunniteltu URL-rakenne on helposti ymmärrettävä sekä käyttäjille että hakukoneille. Tämä tarkoittaa selkeitä, kuvaavia ja mahdollisimman lyhyitä URL-osoitteita.
 • Luotettavuus: Luo luotettava ja ammattimainen sivusto, joka tarjoaa tietoa ja arvoa kohdeyleisölle. Tämä lisää sivuston uskottavuutta ja rohkaisee käyttäjiä viettämään enemmän aikaa sivustolla.

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus vaikuttaa paitsi käyttäjäkokemukseen, myös hakukoneoptimointiin. Hakukoneet arvostavat nopeita sivustoja ja sijoittavat ne korkeammalle hakutuloksissa. Esimerkiksi näillä keinoin voit parantaa sivuston nopeutta:

 • Kuvien optimointi: Tarkista, että kaikki sivuston kuvat on optimoitu oikeaan kokoon ja tiedostomuotoon. Tämä vähentää latausaikoja ja parantaa sivuston yleistä suorituskykyä.
 • Javascriptin ja CSS-tiedostojen pakkaus: Käytä pakkaustyökaluja kuten GZIP parantaaksesi sivuston latausaikoja pakkaamalla tiedostot pienemmiksi.

Hyvin toteutettu hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa työtä ja huomiota sivuston rakenteen ja nopeuden osalta. Muista seurata sivuston suorituskykyä ja tehdä tarvittavat muutokset pitääksesi sen optimoituna hakukoneiden ja käyttäjien silmissä.

Linkkien rakentaminen ja analysointi

Linkkien rakentaminen ja analysointi ovat tärkeitä osia hakukoneoptimoinnissa. Ne auttavat parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä ja auktoriteettia hakukoneissa. Seuraavaksia käsittelemme sisäisiä linkkejä, ulkoisia linkkejä ja paluulinkkejä (Backlinks).

Hakukoneoptimoinnissa tärkeitä on myös linkkien rakentaminen ja analysointi. Erilaisia linkkejä ovat ulkoiset linkin, sisäiset linkit ja paluulinkit.

Sisäiset linkit

Sisäiset linkit ovat niitä linkkejä, jotka yhdistävät samalla verkkosivustolla olevia eri sivuja keskenään. Ne auttavat parantamaan:

 • Käyttäjien liikkumista verkkosivustolla.
 • Hakukoneiden indeksointia sivuille.
 • Sivujen arvoa ja merkitystä.

Tärkeitä huomioita sisäisten linkkien käytöstä:

 • Käytä linkeissä relevantteja ja yksilöllisiä ankkuritekstejä.
 • Linkitä merkityksellisiin ja tärkeisiin sisältöihin.
 • Vältä liiallista linkitystä yhdellä sivulla. Liiallinen linkitys voi vaikuttaa spämmiltä, mikä voi vaikuttaa hakukonesijoitukseen negatiivisesti.

Ulkoiset linkit

Ulkoiset linkit ovat niitä linkkejä, jotka vievät toiselle verkkosivustolle. Ulkoiset linkit ovat tärkeitä, koska:

 • Ne osoittavat lukijoille, että tarjoat arvokasta tietoa.
 • Ne voivat auttaa parantamaan verkkosivuston luotettavuutta.
 • Hakukoneet pitävät niitä tärkeänä signaalina sivuston laadusta.

Ulkoisten linkkien käytössä on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Linkitä vain luotettaviin ja arvostettuihin lähteisiin.
 • Käytä relevanttia ankkuritekstiä.

Paluulinkit

Paluulinkit ovat muiden verkkosivustojen luomia linkkejä, jotka ohjaavat takaisin omalle sivustollesi. Paluulinkit ovat tärkeitä, sillä:

 • Ne viittaavat siihen, että verkkosivusi tarjoaa arvokasta tietoa.
 • Ne parantavat verkkosivuston auktoriteettia hakukoneiden silmissä.
 • Ne auttavat lisäämään verkkosivuston näkyvyyttä hakutuloksissa.

Paluulinkkien rakentamisessa kannattaa panostaa laatuun, ei määrään. Tässä muutamia vinkkejä paluulinkkien saamiseksi:

 • Tuota laadukasta ja uniikkia sisältöä, joka houkuttelee muiden linkittämään siihen.
 • Ota yhteyttä muihin verkkosivustoihin ja ehdota linkkivaihtoja.
 • Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja foorumeilla, joilla voit jakaa verkkosivusi linkkejä.

Hakukoneoptimoinnin haasteet ja kilpailu

Hakukoneoptimointi on täynnä erilaisia haasteita ja kilpailutilanteita, jotka voivat tehdä menestyksekkään optimoinnin saavuttamisesta vaikeaa. Hakukoneoptimoinnin haasteiden ja kilpailun ymmärtäminen auttaa tekemään tehokkaita päätöksiä ja suunnittelemaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. Jokaisen yrityksen kannattaa tehdä, tai teettää, kilpailija-analyysia ja tarkastella ROI:ta, jotta toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää ja parantaa.

Kilpailija-analyysi

Yksi tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin haasteista on tunnistaa ja analysoida kilpailijat. Kilpailija-analyysin avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin toimialan muiden toimijoiden hakukoneoptimointi on toteutettu ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia omat verkkosivut kohtaavat.

 • Kilpailu : Kilpailun voimakkuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon resursseja ja aikaa täytyy sijoittaa hakukoneoptimointiin menestyäkseen.
 • Kilpailijat : Tunnistamalla keskeiset kilpailijat ja heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, voimme kehittää tehokkaita strategioita heidän hakukonenäkyvyytensä haastamiseen.

ROI

Hakukoneoptimoinnin tärkein mittari on ROI (Return of Investment) eli investoinnin tuotto. Optimointi vaatii työtä ja resursseja, mutta sen avulla voidaan saavuttaa korkeampi orgaaninen liikenne, lisää klikkauksia, lukijoita ja myyntiä.

 • ROI:n seuranta : ROI:ta kannattaa seurata tarkasti SEOn toimenpiteiden vaikutusten selvittämiseksi ja jatkokehitysideoiden jalostamiseksi.

Hakusanamainonta vs. hakukoneoptimointi

Hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi ovat molemmat ratkaisuja yritysten hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Ne auttavat yrityksiä saamaan enemmän näkyvyyttä hakutuloksissa ja houkuttelemaan lisää asiakkaita. Hakusanamainonnassa yritykset maksavat mainostilasta hakukoneissa, kun taas hakukoneoptimointi pyrkii parantamaan yrityksen sijoitusta luonnollisissa hakutuloksissa.

Hakusanamainonta (SEM) on maksettua mainontaa, jossa yritykset tarjoavat mainoksiaan hakukoneissa, kuten Google, Bing ja Yahoo. Hakusanamainonnassa yritykset maksavat näkyvyydestä käyttäen tiettyjä hakusanoja, jotka liittyvät heidän tuotteisiinsa tai palveluihinsa. Etuna on se, että mainokset näkyvät välittömästi ja yritykset voivat hallita mainonnan kohdentamista, budjettia ja ajoitusta.

Hakukoneoptimointi (SEO) puolestaan keskittyy parantamaan yrityksen sijoitusta luonnollisissa, eli orgaanisissa hakutuloksissa. Tämä saavutetaan optimoimalla yrityksen verkkosivusto ja sisältö hakukoneiden vaatimusten mukaisesti. Hakukoneoptimoinnin etuna on se, että se voi johtaa parempiin sijoituksiin hakukoneissa pitkällä aikavälillä.

Hakukoneoptimointi vastaan Hakukonemainonta

On tärkeää ymmärtää, että kummallakin menetelmällä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Hakusanamainonta on nopeampi ja helpompi tapa saada näkyvyyttä, mutta se voi olla kalliimpaa ja tulokset häviävät heti, kun mainonta lopetetaan. Hakukoneoptimointi vie enemmän aikaa ja vaivaa, mutta tulokset voivat olla kestävämpiä ja maksaa vähemmän pitkällä aikavälillä.

Yrityksen kannattaa harkita molempien menetelmien käyttöä hakukonenäkyvyytensä optimoimiseksi. Esimerkiksi hakusanamainontaa voisi käyttää alkuvaiheessa uusien asiakkaiden hankkimiseksi nopeasti, kun taas hakukoneoptimointi voisi olla keskittyneempää ja korkeamman tuoton strategiaa pitkällä aikavälillä. Hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi voivat toimia hyvin yhdessä monipuolisen ja tehokkaan hakukonenäkyvyyden saavuttamiseksi.

SEO-otsikot, meta-kuvaukset ja kuvien optimointi

Kuvien alt-tekstit, sivuston SEO-otsikot (SEO Title) ja meta-kuvaukset (Meta Description) ovat tärkeitä osia verkkosivuston hakukoneoptimoinnissa. Oikein optimoidut SEO-otsikot ja meta-kuvaukset voivat parantaa sivuston klikkausprosenttia, houkutella enemmän kävijöitä ja lisätä liikenteen laatua. Kuvien hakukoneoptimointi taas auttaa hakukoneita ymmärtämään kuvien sisällön ja lisää sivuston löydettävyyttä.

Sivuston hakukoneoptimoinnissa on tärkeää luoda houkuttelevia ja informatiivisia otsikoita ja kuvauksia, jotka vastaavat käyttäjien tarpeisiin ja houkuttelevat heitä tutustumaan sivustoon. Kuvien optimoinnissa otetaan huomioon tiedostonimet, otsikot ja erityisesti alt-tekstit.

Kuvankaappaus WordPressiin saatavilla olevasta Yoast SEO -lisäosasta.

SEO-otsikot

SEO-otsikot ovat ensisijaisia otsikoita, jotka näkyvät hakutuloksissa ja auttavat käyttäjiä ymmärtämään sivuston sisällön. Esimerkiksi, jos sivusto käsittelee ruoanlaittoa, hyvä SEO-otsikko voisi olla: "Herkullisia reseptejä kotikokille - Vinkkejä ja ohjeita herkullisiin aterioihin." Tämä otsikko on houkutteleva, informatiivinen ja sisältää olennaiset avainsanat.

Meta-kuvaukset

Meta-kuvaukset puolestaan ovat hakutulosten yhteydessä näkyviä lyhyitä kuvauksia sivuston sisällöstä. Jos sivusto tarjoaa esimerkiksi matkailuun liittyvää tietoa, hyvä meta-kuvaus voisi olla: "Löydä unelmiesi matkakohde ja inspiroidu maailman kauneudesta. Tarjoamme matkavinkkejä, matkasuunnitelmia ja unohtumattomia kokemuksia matkailun parissa." Tämä meta-kuvaus antaa käyttäjille käsityksen sivuston tarjoamasta sisällöstä ja houkuttelee heitä tutustumaan sivustoon.

Alt-tekstit

Kuvien alt-teksti (Alt Text), eli vaihtoehtoinen teksti, on yksi keskeisimmistä osista kuvien hakukoneoptimoinnissa. Alt-teksti on lyhyt kuvaus, joka kertoo kuvan sisällöstä, ja se näkyy, jos kuva ei lataudu käyttäjän selaimessa. Hakukoneet käyttävät tätä tekstiä ymmärtääkseen kuvan sisällön ja merkityksen sivuston aiheeseen liittyen.

Kun lisäät kuvien alt-tekstit:

 • Lyhyt ja ytimekäs : Rajoita alt-tekstin pituus mielellään alle 125 merkkiin, jotta se on helposti ymmärrettävä ja nopeasti luettavissa.
 • Käytä tärkeitä avainsanoja : Sisällytä kuvaan liittyvät avainsanat, jotka ovat merkityksellisiä sivuston aiheelle, mutta älä yritä täyttää alt-tekstiä liikaa avainsanoilla.
 • Selkeä ja informatiivinen : Varmista, että alt-teksti kertoo kuvan sisällön mahdollisimman selkeästi ja informatiivisesti.

Alt-tekstin lisääminen auttaa parantamaan hakukoneoptimointia ja tekee sivustosta saavutettavamman niille, jotka käyttävät näytönlukijoita tai joilla on heikko näkö.

Muista, että kuvien hakukoneoptimointi edellyttää paitsi alt-tekstien lisäämistä myös kuville optimoidun tiedostonimen ja otsikoiden käyttöä. Näiden elementtien avulla voit varmistaa, että kuvat auttavat parantamaan sivustosi näkyvyyttä hakukoneissa ja saavat paremman sijoituksen hakutuloksissa.

Lopuksi

Tiivistettynä, hakukoneoptimointi on elintärkeä osa verkkosivustojen menestystä nykypäivänä. Se ei ole vain yksi tekniikka tai temppu, vaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka vaatii jatkuvaa työtä ja huomiota useisiin eri tekijöihin.

Hyvin tehty hakukoneoptimointi parantaa käyttäjäkokemusta, lisää sivuston luotettavuutta ja auttaa erottumaan kilpailijoista. Se on tehokas tapa parantaa sivuston orgaanista näkyvyyttä ja saavuttaa pitkäaikaisia tuloksia, ja nyt sinäkin osaat optimoida parhaiden tulosten saavuttamiseksi!

Jos jokin asia kuitenkin jäi vielä mietityttämään, tai et ole varma mistä lähteä liikkeelle, ota meihin yhteyttä – katsotaan, miten voimme auttaa!

Jaa: