Case Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus: koulutukset hallintaan räätälöidyllä toiminnanohjausjärjestelmällä

Teknologia
2 min. lukuaika

Yhteistyö Daniliants Ventures kanssa on ollut sujuvaa ja esitetyt järjestelmän kehitystoiveet on aina toteutettu ripeästi. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä nyt jo kuusi vuotta jatkuneeseen yhteistyöhön!

Ville Heinilä Ville Heinilä
Ville Heinilä
Asiantuntija

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on vuonna 1990 perustettu yleishyödyllinen yritys, jonka keskeisiä tavoitteita ja pyrkimyksiä ovat luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen ja ympäristötietoisuuden parantaminen. Omalta osaltaan se pyrkii lisäämään myös osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia. Nimensä mukaisesti Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla kuusi kierrätysmyymälää sekä valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa. Tämän lisäksi se tarjoaa monipuolista ympäristökoulutusta ja -konsultointia pääkaupunkiseudun asukkaille ja ammattikasvattajille, mutta myös yrityksille ja erilaisille yhteisöille.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kautta koulut, yritykset ja muut tahot voivat tilata asiantuntijoita puhumaan kierrätyksestä ja vetämään erilaisia koulutuksia aiheiden liittyessä esimerkiksi kestävään kulutukseen tai veteen. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen omien asiantuntijoiden lisäksi käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita, jolloin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus hoitaa tätä niin sanottua välitystoimintaa. Toisin sanoen eri tahot ottavat yhteyttä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen, joka sitten yhdistää asiantuntijat ja eri tahot toisiinsa.

Koulutusten ja muiden työkeikkojen seurantaa ja laskutusta varten heidän täytyy tietää, kuka on tehnyt työn, milloin, mille taholle, miten pitkään kyseinen keikka on kestänyt ja mitä muita tietoja keikkaan on mahdollisesti liittynyt. Tietoja koottiin aiemmin Exceliin, mutta sittemmin toiminnan lisäännyttyä ja vilkastuttua syntyi tarve luoda kaiken tämän täysin automaattisesti hoitava toiminnanohjausjärjestelmä. Aiemmin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen työntekijöillä meni turhan paljon aikaa hallintaan, raportointiin ja yhteydenottoihin, kun tietoja käsiteltiin hivenen vanhanaikaisissa Excel- ja muissa järjestelmissä.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus otti yhteyttä Daniliants Ventures ja pyysi meitä rakentamaan kustannustehokkaan järjestelmän, joka ennen kaikkea antaisi keikkatyöläisille mahdollisuuden nähdä heidän omia tulevia keikkojaan sekä mahdollistaisi helpon raportoinnin, laskutuksen ja palkanlaskennan – kaikkien asiantuntijoiden ja kaikkien heidän keikkojensa osalta.

Päätimme ottaa haasteen vastaan ja loimme järjestelmän, joka on toteutettu Python-ohjelmointikielellä käyttäen Django-nimistä kehitysalustaa eli frameworkia. Tärkeitä asioita olivat järjestelmän toimivuus ja responsiivisuus, joten ne hiottiin viimeisen päälle kuntoon. Valitsimme Bootstrap HTML/CSS-frameworkin varmistaaksemme sen, että voimme nopeasti tehdä muutoksia ja samalla kokonaisuus skaalautuu hyvin mobiililaitteille.

Python language

Django

VPS

Daniliants Ventures toteuttama järjestelmä on sijoitettu Nebulan VPS-virtuaalipalvelimelle (Virtual Private Server). Moitteettomasti vuosien ajan toiminut ratkaisumme on ollut apuna jo useilla sadoilla asiantuntijoiden pitämillä opetus- ja koulutuskeikoilla, joihin liittyen palvelulla on mahdollista luoda monenlaisia raportteja. Kokonaisuuden ylläpito käy mahdollisimman helposti.

Toiminnanohjausjärjestelmä on osoittautunut erittäin hyväksi vaihtoehdoksi, sillä onhan se toiminut kuutisen vuotta ilman mitään ongelmia. Siihen on vuosien saatossa tehty lisäkehitystä.

Daniliants Ventures on tullut runsaasti kiitosta siitä, että sen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukselle tarjoama toiminnanohjausjärjestelmä on ollut kustannustehokasta ja ratkaisumme juuri sopiva asiakkaan tarpeisiin. Toteutettu järjestelmä on tarpeeksi tehokas ja monipuolinen, jotta sillä saadaan tehtyä asiakkaan haluamat asiat, mutta samanaikaisesti järjestelmä on tarpeeksi pieni, jotta se on myös kustannuksiltaan asiakkaalle sopiva. Vaikka kyseessä onkin asiakkaan tarpeisiin räätälöity ratkaisu, on se kustannuksiltaan huomattavasti tarjolla olevia valmiita ratkaisuita halvempi.

Onko yrityksellänne tarvetta toiminnanohjausjärjestelmälle, kenties vieläpä räätälöidylle sellaiselle? Ota yhteyttä Daniliants Ventures , niin suunnitellaan ja toteutetaan tarpeiden mukainen toiminnanohjausjärjestelmä.

Jaa: