Case Sitoumus2050: Läpinäkyvyyttä mainontaan Cyfen ohjauspaneeleilla

Digitaalinen Markkinointi PPC
2 min. lukuaika

Daniliants Ventures oli avainasemassa siinä, että tekemämme kampanja onnistui. Kyseessä oli ensimmäinen kerta kun olemme käyttäneet rahaa digitaaliseen mainontaan, ja markkinoitava kohde, suhteellisen monimutkainen verkkopalvelu joka tähtää elämäntapojen muutokseen, ei ollut helppo. Artem ja koko Daniliants Ventures väki auttoivat kädestä pitäen untuvikkoa pystyttämään konversioseurannan, ja tulkitsivat lukuja välipalavereissa niin, että ne olivat helposti ymmärrettäviä. Työmme oli mutkatonta, ja pystyimme tekemään korjauksia mainonnan kohdennuksiin ja kanaviin hyvin nopeasti ja ketterästi. Varsinaisten konversioiden lisäksi yhteistyö Daniliants Ventures kanssa toi uusia seuraajia sosiaalisen median kanavoillemme, joka lisää palvelumme pitkäaikaista tunnettavuutta. Se antoi myös valmiuksia tehdä vastaavanlaisia projekteja jatkossa, nyt kun tiedämme, miten prosessi toimii.

Riina Pursiainen Riina Pursiainen
Riina Pursiainen
Kestävän kehityksen projektisuunnitelija, Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia loi Sitoumus2050-palvelun, joka tarjoaa kaikille suomalaisille yksinkertaisia tapoja, joilla voi edistää kestävää kehitystä. Kansalaisille suunnatussa osiossa tehdään ensimmäisenä Kestävät Elintavat -testi, joka kartoittaa testin tekijän tämän hetkistä hiilijalanjälkeä. Tulosten perusteella palvelu ehdottaa tapoja, joihin voi sitoutua pienentääkseen hiilijalanjälkeään.

Sitoumus2050-palvelun tavoitteena oli saada mahdollisimman moni suomalainen tekemään hiilijalanjälkitesti ja testin jälkeen julkaista sitoumuksensa hiilijalanjäljen pienentämisestä.

Analytiikka ja konversioseuranta

Daniliants Ventures lankesi hankkeen myötä tehtävä: hiilijalanjälkitestiä tulisi markkinoida niin, että mahdollisimman moni kävisi tekemässä testin ja julkaisisi sitoumuksensa. Koska Daniliants Ventures tärkeintä on saada luotettavaa dataa, oli ensimmäiseksi laitettava konversioseuranta kuntoon.

Jotta voitaisiin mitata kuinka moni ihminen teki testin ja kuinka moni heistä julkaisi sitoumuksensa, tuli tehdä yhteistyötä sivuston ylläpitäjän kanssa, jotta Facebook Pixel ja Google Tag Manager saatiin kohdilleen.

Monikanavainen mainonta

Mainontaa tehtiin muun muassa Facebookissa klikki- ja videomainontana sekä Google Adsissa, Youtube-mainontaa, hakusanamainontaa ja display-mainontaa.

Multi-channel advertising

Hakusanamainonta oli jaettuna kuuteen eri mainosryhmään aihepiirien mukaan.

Search engine advertising

YouTube-mainonnassa saavutettiin erinomaisia tuloksia ja suosituimpien mainosten katselukerrat olivat kuusinumeroisia lukuja.

YouTube advertising

Videomainoksia näytettiin YouTuben lisäksi myös Facebookissa ja Facebook tarjosikin paljon hyviä kohdennusmahdollisuuksia.

Mainontaa tehtiin noin kuuden kuukauden ajan, joten oli tärkeää, että asiakas oli koko ajan kärryillä mainonnan tuloksista. Tämän takia loimme ohjauspaneelin Cyfe-nimiseen palveluun. Sen avulla saimme tuotua kaikkien eri palvelun tuottajien mainonnan tulokset yhdelle sivulle, jotta asiakas näkee kaiken tärkeän yhdellä vilkaisulla.

Cyfe

Cyfen hyödyt

Cyfen ohjauspaneeliin pystyy tuomaan kaiken tiedon mainonnan kulusta riippumatta siitä, mainostetaanko Googlen, Facebookin vai esimerkiksi YouTuben avulla. Ohjauspaneelin saa salattua salasanalla, jotta kukaan ulkopuolinen ei pääse käsiksi mainontaa koskeviin tietoihin. Ohjauspaneelista käsin voi tarkastella mainonnan tuloksia tietyillä aikaväleillä ja sen voi viedä PDF:ksi tarvittaessa.

Cyfen suurimmat hyödyt tulevat esille parhaiten Sitoumus2050-kampanjan kaltaisessa monikanavaisessa mainonnassa, jossa mainontaa tehdään udeilla eri alustoilla ja käytössä on monia erilaisia kampanjatyppejä.

Cyfen avulla on mahdollista muodostaa nopeasti hyvä yleiskuva kampanjoiden toiminnasta eri alustoilla ja Cyfe tekee eri markkinointikanavien vertailun todella yksinkertaiseksi ja helpoksi.

Tulokset

  • YouTuben kautta videoita katseltiin yli puoli miljoonaa kertaa ja kampanja ajoi lähes 5 500 ihmistä Sitoumus2050-sivustolle, joista sitoumuksen julkaisi loppujen lopuksi 19 testin tekijää.

  • Display-mainonta taas sai jopa 1,4 miljoonaa näyttökertaa, mistä 2 890 ihmistä ajautui nettisivustolla ja kaksi julkaisi sitoumuksensa.

  • Hakusanamainonta tehosi tällä kertaa kohderyhmään parhaiten, sillä se ajoi sivustolle lähes 24 000 kävijää, joista 102 julkaisi sitoumuksen.

  • Facebook-videoita katsottiin lähes 134 000 kertaa, joista 579 kertaa siirryttiin sivustolle. Facebookin klikkimainonta taas ajoi 3 680 kävijää sivustolle. Facebook-mainonnan kautta tulleet kävijät eivät konvertoineet kertaakaan.

Kampanjalla haluttiin tavoittaa mahdollisimman monta suomalaista, minkä takia mainostettiin näin monella eri kanavalla. Pienempien yritysten tai hankkeiden kannattaa keskittyä vain yhteen tai kanavaan, jotta työmäärä pysyy kurissa eikä resursseja haaskata. Jos sinä tarvitset apua mainoskanavan valinnassa tai mainostamisessa ota yhteyttä, niin voimme keskustella lisää miten sinun yrityksen tai projektin mainontaa voisi tehostaa!

Jaa: